Svar till Daniel Nestor (s) med anledning av bristen av förskoleplatser

Socialdemokraternas ordförande i Vimmerby, Daniel Nestor, undrar vilka lokaler vi i Centerpartiet föreslår för att tillskapa nya förskoleplatser snabbt. I media har vi redan föreslagit Gullbergs/ f.d Deloitte-huset vid kyrkan och Fabriken. Andra förslag vi har är Televerkets gamla hus där det var fritidsgård förut, Eken, Pelarne skola, Djursdala skola (där skulle 4-5-åringarna kunna flytta in i skolan från förskolan i princip utan ombyggnation.)

När beslutet om paviljonger togs den 7 mars yrkade C och V att vi snarast skulle ta fram förslag för förskoleplatser i befintliga lokaler men det röstades ner av M och S. Vi i Centerpartiet har viljan och lösningarna men S och M vill inte ens ge ett uppdrag att snabbt skapa förskoleplatser.

Paviljonger är dyrt och tar lång tid att få fram. Vårt förslag att utnyttja befintliga lokaler går snabbare och ger mer pengar över till det viktigaste: personal och verksamhet!

Vi får inte glömma det stora problemet med personalsituationen inom barnomsorgen. Höga sjukskrivningstal, låg personaltäthet i stora barngrupper och svårighet att rekrytera kräver snabba och kraftfulla åtgärder även där.

Det glädjer oss därför att Socialdemokraterna nu i alla fall blivit inspirerade och föreslår att vår lösning ska appliceras på Granen.

Förhoppningsvis en snabb och kostnadseffektiv lösning, som kan följas av flera, exempelvis i Djursdala skola.

12 familjer kommer inte att få en förskoleplats i april månad trots att de anmält behov av förskola inom 4 månader. Samhällsföreningen i Djursdala har räknat samman 11 barn som önskar plats i Djursdala förskola. Det finns alltså ett underlag för ytterligare en avdelning där och då kan kommunen åtminstone anvisa en plats till de som är i akut behov.

Ingela Nilsson Nachtweij

Peter Karlsson

Erik Paulsson
Centerpartiet i Vimmerby