Bo Svensson och Eva Svensson mottog Centerpartiets guldnål

Bo Svensson och Eva Svensson, båda Frödinge, mottog vid Centerpartiet i Kalmar läns distriktsstämma Centerpartiets Guldnål för sitt arbete under många år för Centerpartiet.

Motiveringen för Bo Svensson lyder: ”Bo har varit invald i kommunfullmäktige sedan 1976.

Han har suttit som ordförande i räddningsnämnd, teknik- och servicenämnden, Vision Vimmerby samt vice ordförande i kommunstyrelsen och ledamot i densamma i över 35 år.

Bo har även ingått i kretsstyrelsen både som ledamot och som sekreterare.

Utöver ovanstående har Bo varit en mycket engagerad medlem som sällan missat något arrangemang.

Det är med stolthet vi nominerar Bo Svensson till Centerpartiets guldnål.”

Motiveringen för Eva Svensson lyder: ”Eva har varit politiskt verksam i Vimmerby kommun i drygt två decenier.

Eva har suttit i bl.a. omsorgsnämnden som vice ordförande och som ledamot i den hopslagna Socialnämnden. Hon har även suttit i kommunfullmäktige i tjugo år samt ett antal år i Kommunstyrelsen.

Eva har dessutom varit med i kretsstyrelsen i ett par omgångar, både som organisatör och som sekreterare.

Utöver ovanstående har Eva varit en mycket engagerad medlem som sällan missat något arrangemang.

Det är med stolthet vi nominerar Eva Svensson till Centerpartiets guldnål.”