VI MÅSTE UNDERLÄTTA FÖR VÄGSAMFÄLLIGHETERNA

Debatten kring enskilda vägar och införandet av vägsamfällighetens avgift har väckt känslor. Viktigt att inte glömma bort att de centrala i våra enskilda vägar är livsnerven för människorna i bygden är en del och den måste underhållas och utvecklas för att landsbygden ska kunna överleva och utvecklas. Ett sätt att göra detta är genom att ge samhälleligt stöd till vägsamfälligheten. Vägsamfällighetens är de som ansvarar för att sköta alla våra enskilda vägar. Den enskilda vägen är livsnerven för de som bor och verkar längs den, men är också tillgängliga för alla andra. Jag är för den skull orolig över att alla dessa samfälligheter, bara här i Vimmerby kommun finns det 150 antal vägsamfälligheter, som ansvarar för vägarna och kämpar med dålig ekonomi och en överdriven byråkrati.

För att hela landet ska leva måste vi bli bättre än idag på att stödja vägsamfälligheterna och säkerställa att de har de resurser som behövs för att utföra sitt viktiga arbete. Detta stöd kan komma i form av ekonomiskt stöd, teknisk rådgivning och en minskad samhällelig byråkrati. På så sätt kan de lägga mer fokus på att upprätthålla vägarnas kvalitet och säkerhet. Jag är själv aktiv i samhällsarbetet genom Centerpartiet och är pådrivande i utmaningen kring landets största vägnät, de enskilda vägarna. Att underlätta för vägsamfälligheterna är inte bara ett ekonomiskt beslut, något som vi i Vimmerby kommun ger, men det är ett ställningstagande för att vårda och utveckla vårt gemensamma samhällsbygge. Genom att ge dem det stöd de behöver visar vi att vi värdesätter deras arbete och att vi är engagerade i att säkerställa tillgängligheten och hållbarheten hos våra enskilda vägar.

Det är dags att erkänna det ovärderliga arbete som utförs av vägsamfälligheterna och att ge dem det stöd de förtjänar. Genom att investera i våra enskilda vägar och stödja dem som arbetar för att bevara dem, kan vi säkerställa att dessa vägar förblir tillgängliga för alla som behöver dem, nu och i framtiden. För att utveckla landsbygden och det ska vara tryggt för alla att bo i hela landet.

Christoffer Cederstrand (c)
Centerpartiet Vimmerby