Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Sammanfattning av Alliansens budget 2019 för Region Kronoberg

Pressmeddelande 2018-06-04:

Alliansen har i år gjort en budget som fokuserar främst på att kapa
vårdköerna och att låta Kronoberg växa och utvecklas.

Korta köer

Att vårdköerna har fått växa så mycket under denna mandatperiod är oacceptabelt. Idag väntar över 2700 kronobergare på operation/åtgärd. Snabbast växer köerna på BuP, där nästan 400 barn och ungdomar väntar på sin utredning. Här vill vi införa ett vårdval som ger fler aktörer chansen att hjälpa våra barn. Detta kommer att korta köerna och samtidigt ge patienterna ökad valfrihet. I budgeten ger vi också familjehälsa ett utökat uppdrag som ska vara mer förebyggande för att förhindra psykisk ohälsa hos barn och unga.

Ett annat viktigt område är digitalisering som i sig kommer att korta köerna, men framförallt se till så att personalen kan arbeta med vård och inte administration.

Låt Kronoberg växa och utvecklas

Vi satsar på näringslivet i länet och lite extra på besöksnäringen. Vi behöver också samarbeta med näringslivet kring infrastrukturfrågor. Detta är viktiga satsningar för att länet ska växa. Vi satsar på en utvecklingsvårdcentral som driver digitaliseringen tillsammans med näringslivet och vi vill se ett ökat samarbete med Linneuniversitetet. Våra medarbetare ska inspireras till att vara med i utvecklingen och forskningen.

Den nära vården

Vårdcentralerna utgör kärnan i den nära vården, som också omfattar mobila team, e-hälsa och den kommunala hemsjukvården. Vi vill att mer vård ska erbjudas närmare patienten och vi ska erbjuda fast vårdkontakt till de som önskar det. Det ska bli enklare att starta och utveckla vårdcentraler. Vi ska ge möjlighet att även utföra delar av vårdvalsuppdraget. Man ska till exempel kunna öppna en läkarmottagning eller distriktssköterskemottagning.

Våra medarbetare

De satsningar som redan under denna mandatperiod kommer naturligtvis att ligga kvar. Vi behöver satsa på fler AST (allmän specialisttjänstgöring) för sjuksköterskor. Men vi behöver också karriärvägar inom de olika professionerna. Digitaliseringen ska underlätta för medarbetare och frigöra tid, det är viktigt. Vi vill ge personalen inflytande över verksamheten och ekonomin, via olika driftformeroch hantering av över- och underskott.

 

Här hittar ni Alliansens gemensamma budget för Region Kronoberg, Budget 2019 - Ett gott liv i ett livskraftlän. , 1.2 MB.

Här hittar ni även Bilagan till Alliansen budget 2019. , 613.5 kB.

Se när Alliansföreträdarna i Region Kronoberg presenterar budgeten i denna youtube-film.