Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Sommarbrev från Sven Sunesson

Centervänner,

Nu har det första halvåret på denna mandatperioden med Centerpartiet och Alliansen vid rodret i Region Kronoberg avslutats. Jag tycker att vi levererar vad vi lovade i valet.

Vi ville förbättra tillgängligheten i vården: Nu startar vi upp vårdval Bup, för att förbättra Bup och ta bort utredningskön.
Vi köper in hörselutredningar för att få bort kön till ”hörselmottagningen”.
Vi har beslutat om en del åtgärder gällande operation och andra verksamheter för en förbättrad tillgänglighet.

Vi ville få koll på ekonomin: När vi tillträdde vid årsskiftet saknades redan 100 miljoner kr i hälso- och sjukvården. Vi har ännu inte full koll på sjukvårdens ekonomi. Men vi jobbar stenhårt med att skaffa oss det. Efter sommaren startar vi dessutom en parlamentarisk arbetsgrupp för att hitta nya sätt att arbeta för att minska kostnadsökningarna.

På fullmäktige i juni beslutades om en sparsam Alliansbudget. (Finns på hemsidan , 8.4 MB.).
Vi beslutade om ett nytt Hållbarhetsprogram, där vi sätter mål för hållbarhet och vassa miljömålsättningar. Vi beslutade om vårdval Bup.
Vi beslutade i maj om att bygga ett nytt sjukhus.
Framåt ska vi nu genomföra det vi beslutat.

Jag representerar Region Kronoberg i politikerforum, där regionpolitiker diskuterar och tycker till om olika utredningar och regeringsförslag. I fredags mötte vi bland annat kommunutredningen, som vill att kommuner ska slås samman. De har också idéer om en annan arbetsfördelning mellan kommuner, regioner och stat. Vi mötte också företrädare för regeringen som arbetar med den nya sammanhållningspolitiken i EU och vi förde fram våra åsikter från regionerna om hur vi vill att Regionalfonden, socialfonden, landsbygdsprogrammet och mycket annat ska fungera i nästa 7-års period.

Det är en fantastisk förmån att få leda duktiga Centerföreträdare i regionpolitiken. Nu kommer en sommar med lite lägre intensitet i det politiska arbetet. Alla behöver lite vila. Jag önskar alla en skön sommar och välkommen tillbaka i höst, den 14 augusti träffas vi till Gruppmöte.

Sven - er gruppledare