Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Pressmeddelande

301 miljoner i ökad ram i budget 2022 för Region Kronoberg

Idag presenterade Alliansen i Region Kronoberg sitt budgetförslag 2022. En budget som präglas av pandemin och som påverkar oss nu, men också i framtiden.

Pandemin har gjort att vår verksamhet och våra medarbetare har haft ett ansträngt år, där mycket som varit planerat har skjutits upp. Därför är det viktigt att 2022 blir året där vi fokuserar helt på att göra rätt sak i rätt tid, därför ger detta budgetförslag förutsättningar för att ta hand om nuet och framtiden, säger Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande (M).

När budgeten skrivs är vi mitt uppe i den tredje vågen av pandemin. Ingen kunde väl ana att det skulle bli så här långvarigt. Pandemin har ansträngt hela vår verksamhet sedan våren 2020. Det har satt stor press på alla våra medarbetare men också på skatteintäkter och biljettförsäljning i kollektivtrafiken.

301 miljoner i ökad ram

301 miljoner kronor i ökad ram är en tydlig markering att vi prioriterar vår verksamhet. Mer pengar till våra verksamheter ska hjälpa för att Kronoberg ska utvecklas med en tydlig fokus på kronobergare, säger Mikael Johansson (M).

Satsning på våra medarbetare som slitit tungt under pandemin

För att kunna göra en riktigt stor satsning på vår personal, både för återhämtning, friskvård och löneutveckling, sätter vi undan nära 100 miljoner kr. Aldrig har vi kunnat göra så stor satsning, berättar Sven Sunesson (C).

Förlossningsvården

För att säkerställa en mer jämlik vård mellan män och kvinnor har vi en särskild satsning som är riktad mot förlossningsvården. Vi fokuserar på rekrytering av fler barnmorskor där ett utökat antal utbildningsplatser är en central åtgärd, säger Eva Johnsson (KD).

Primärvården ska vara navet i hälso- och sjukvården

Alla som vill ska få en fast läkarkontakt på vårdcentralen. För att klara det behövs fler läkare. Vi ökar därför utbildningsplatserna till allmänläkare. Bättre kontinuitet behövs för att stärka den nära vården, säger Yngve Filipsson (L).

Gröna Kronoberg

Region Kronoberg ska ta fram färdplan för vätgasutvecklingen i länet. Vi ska också göra en plan för tillgänglig laddinfrastruktur och starta ett arbete för att kunna garantera vårt näringsliv tillgång till el. Det är några sätt att uppnå målet om att göra Kronoberg till ett plusenergilän, kommenterar Sven Sunesson (C).

De äldre

I arbetet med våra äldsta medborgare vill vi utveckla samarbetet med kommunerna ytterligare genom bland annat en större läsarmedverkan och möjlighet för den kommunala hemsjukvården att nå läkare hela dygnet, kommenterar Eva Johnsson (KD).

Mer resurser till BUP

Vi tillför 9 Mkr till Vårdval BUP för att korta väntetiderna. Genom Vårdvalet har vi fått två nya vårdgivare , en i Växjö och en i Ljungby, och det ger en efterlängtad möjlighet att minska köerna, markerar Yngve Filipsson (L).

Uppdrag att återstarta kulturen och idrotten

Kulturen och idrotten fyller en viktig roll i det förebyggande folkhälsoarbetet. Genom att utöka ramen till kulturnämnden vill vi ge dom ett särskilt uppdrag där återstart av både idrotts- och kulturaktiviteter ligger i fokus. Våra barn och ungdomar skall i den satsningen särskilt prioriteras, säger Eva Johnsson (KD).

Budgeten presenterades på en digital presskonferens. Media kan gärna ta kontakt med Alliansens representanter via telefon för kommentarer och intervjuer. Budgetförslaget och presentationen från presskonferensen bifogas.


Frågor kring budgeten:
Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande, 0767-20 79 96
Sven Sunesson (C), 1:e vice ordförande i regionstyrelsen, 0707-20 76 10
Eva Johnsson (KD), Ledamot i regionstyrelsen, 0703-77 71 71
Yngve Filipsson (L), Ledamot i regionstyrelsen, 0709-54 43 72

Ni hittar Alliansens budgetförslag 2022 här >> , 3.1 MB.

Ni hittar Alliansens presentationsmaterial från presskonferensen om budget 2022 här >> , 254.4 kB.