web stats

Beslut om att införa gratis mensskydd i våra kommunala skolor

På bildningsnämnden idag, den 21 mars, behandlades Centerpartiets motion ”Inför gratis mensskydd i våra skolor”. Motionen togs emot med ett bra gensvar då bildningsnämnden beslutade att tillföra budgetmedel till barn- och elevhälsan för att kunna erbjuda gratis mensskydd i Tingsryds kommuns kommunala skolor.

Ett mycket bra beslut som främjar flickors jämställdhet och självständighet.

Det var på kommunfullmäktigemötet den 5 september förra året som Centerpartisterna Britt-Louise Berndtsson, Anna Johansson och Annica Hägg Johansson lämnade in denna motion där de ville att Tingsryds kommun inför automater med gratis mensskydd på åtminstone mellan- och högstadiet runtom i kommunen. Något som de nu får gehör för.