Pressmeddelande: Centerpartiet Växjö ger landsbygden en ljusare framtid

Växjö, 24 02 26

Centerpartiet i Växjö kommun stärker sitt engagemang för landsbygdsutveckling och trygga miljöer genom att lyfta viktiga frågor kring centrumutveckling och belysning. Nästa vecka kommer partiet att presentera starka initiativ för att främja både Rottne och Ingelstad, två av kommunens viktiga landsbygdsorter, samt att lösa belysningsproblemen på landsbygden.

I den senaste Internbudgeten för Samhällsbyggnadsnämnden har Centerpartiet säkerställt betydande vinster för landsbygdsutvecklingen. Det är dags att lyfta fram och fullfölja centrumutvecklingen i Rottne och Ingelstad, vilket är avgörande för att skapa en balanserad tillväxt i hela kommunen och inte enbart i centrala Växjö.

”Belysningsfrågan är av stor vikt för Centerpartiet. Med 21 lyktstolpar som behöver upprustas i Bramstorp, Ör och Nöbbele, visar partiet sitt åtagande för att säkerställa en ljusare och tryggare framtid för landsbygdens invånare, Säger Claes Bromander.”

Centerpartiet arbetar för att kommunen skall prioritera landsbygdsorterna och deras behov i den fortsatta utvecklingen av Växjö. Genom att säkerställa trygga och attraktiva miljöer för alla invånare, oavsett var de bor, kan vi bygga en starkare och mer inkluderande gemenskap.

”Centrumutveckling skall ske i alla våra tätorter, för en god livskvalitet, säger Claes Bromander.”

 

För mer information kontakta:

Claes Bromander Mobil: 0704938672

Ledamot Samhällsbyggnadsnämnden

Per Schöldberg Mobil: 0730726011

Ersättare Samhällsbyggnadsnämnden

 

Centerpartiet Växjö