Växjö
Centerpartiet lokalt

Välkomna till Centerpartiet i Växjö

Centerpartiets ledamöter och suppleanter i Växjö kommunfullmäktige

Centerpartiets ordinarie ledamöter och suppleanter i Växjö kommunfullmäktige.

 

Följ med oss på resan

Med sex mandat i kommunfullmäktige är Centerpartiet det näst största partiet i den blå-gröna Allians som styr Växjö.

Vi vill att hela kommunen ska leva, har ett stort fokus på landsbygdsfrågorna och vikten av att tillgodose även de mindre tätorternas behov av service och kommunikationer där utbyggnaden av snabbt bredband är högt prioriterad.

Vi värnar om företagen. ser gärna att privata aktörer tar plats i traditionella kommunala verksamheter och välkomnar intraprenader som ger personalen möjligheter att självständigt leda och fördela arbetet på sin arbetsplats.

Centerpartiet vill ha ett sammanhållet och tryggt Växjö som ger varje invånare möjligheter att utvecklas och leva ett gott liv i Europas grönaste stad.

Du är välkommen att följa med Centerpartiet i Växjö på resan

Välkomna att kontakta Centerpartiet i Växjö

Ordförande i Växjö centerkrets är Andreas Håkansson som ni når på 073-0469043 eller via e-mail andreas.hakansson@centerpartiet.se

Ni kan också kontakta kommunalråd Per Schöldberg på 070-8694925 eller via e-mail per.scholdberg@vaxjo.se samt Eva Johansson, gruppledare i kommunfullmäktige, på 070-9912087 eller via e-mail eva.johansson6@vaxjo.se