Haparanda
Centerpartiet lokalt

Ett nytt ledarskap för haparanda

 

Ta del av Centerpartiets kraftfulla valprogram.

Centerpartiet i Haparanda vill att hela kommunen ska leva och utvecklas. Vi ser att det finns stora utmaningar som måste tas an. Vi är en öppen folkrörelse som välkomnar alla som delar vår vision om en friare och bättre värld. Med en levande debatt och med det fria ordet som grund får vi ett samhällsklimat där människor kan göra sina röster hörda och påverka sin vardag.

Valprogram 2018

Se vår valfilm om Haparanda

Länk till valfilm


Kommunfullmäktigelistan

Vid nomineringsmötet den 20 mars fastställdes kommunfullmäktigelistan till valet 2018.
Sven Tornberg toppar listan följd av Gun-Britt Liljergren, Perarne Kerttu, Bertil Segerlund, Anne Sulila.
Nedan hela listan.

Kf-listan valet 2018

Senaste nytt från Haparanda

Fler nyheter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.