Haparanda
Centerpartiet lokalt

hemsidan

Välkommen till Centerpartiet i Haparanda

Kommunfullmäktigelistan

Vid nomineringsmötet den 20 mars fastställdes kommunfullmäktigelistan till valet 2018.
Sven Tornberg toppar listan följd av Gun-Britt Liljergren, Perarne Kerttu, Bertil Segerlund, Anne Sulila.
Nedan hela listan.

Kf-listan valet 2018

Årsmötet

Under söndagen avhölls årsmöte för Centerpartiet i Haparanda på Kukkolaforsen. Många medlemmar hade sökt sig ut till Kukkola för att avnjuta lunch, dela ut stipendier, lyssna till Sarah Karlsson och Christina Hjelm från Överkalix, samt välja en styrelse för 2018.

Efter en välsmakande lunch delades två stipendier ut till Flyktinghjälpen i Haparanda och Pirkko Ailovuo för deras engagemang i att skapa hopp och möjligheter för många nyanlända. Stipendiet delades i år ut till personer och föreningar som verkar i framlidne Harald Dahlgrens anda och syftar till att uppmärksamma de som engagerar sig utanför sig själv.

Sarah Karlsson och Christina Hjelm berättade om hur man i Överkalix efter 86 år av Socialdemokratiskt styre gick samman och bildade Framtid Överkalix tillsammans med andra partier och med detta som bas kunde skapa en ny majoritet i Överkalix.

Styrelsens sammansättning

Sven Tornberg – ordförande (omval)
Janne Lind – vice ordförande (omval)
Carin Kerttu – kassör (omval)
Perarne Kerttu – sekreterare (omval)
Gun-Britt Liljergren (omval)
Johan Isaksson (omval)
Kurre Klockare (omval)

Ersättare
Elisabeth Liljebäck (omval)
Vesa Vuokila (omval)
Eija Stenberg (nyval)

För frågor kontakta ordförande Sven Tornberg 070-3723297

Nu är det nomineringar på gång inför valet 2018. Är du intresserad och står bakom Centerpartiets värderingar och vill arbeta politiskt. Ta kontkta med Ulla Hardelin eller Bertil Segerlund eller någon i styrelsen.

Den 20 mars fastställs kf-listan till valet. Mötet börjar kl 18.30 på Vuxenskolan. Vid mötet sker medlemsomröstning för att fastställa listan.
Senaste nytt från Haparanda

Fler nyheter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.