centerpartiet.


Janne Lind ny ordförande efter Sven Tornberg.

Janne Lind tar över ordförandeklubban efter Sven Tornberg. Sven kommer att satsa på EU-valet.
Han är nummer 4 på Centerns lista och enda kandidat från norrland så högt upp.
Inget annat parti prioriterar norrland.

Nya styrelsen.
Janne Lind, ordförande
Carin Kerttu, kassör
Perarne Kerttu, sekreterare
Virpi Nilimaa, ledamot
Elisabeth Liljebäck, ledamot
Lisa Nilsson, ny ledamot
Allis Holm, ny ledamot

Stina Medström, ersättare
Sven Tornberg, ersättare
Viktor Medström, ersättare

Årsmöteshandlingar , 67.7 kB.

Centerpartiet jobbar för att ha kvar byaskolorna.

Barn- och ungdomsförvaltningen har lagt fram förslag att stänga samtliga byaskolor.
Motiveringen är att skapa en likvärdig skola samt att få behöriga lärare för alla elever.
Vi i Centerpartiet kommer att jobba för att behålla skolorna i Seskarö, Nikkala och Karungi.
Skolorna på landsbygden är en viktig framtidsfråga när det gäller att utveckla hela kommunen.
BUF:s mål uppnås inte genom skolnedläggningar. Andra alternativ måste arbetas fram.


Kommunfullmäktige i Haparanda har valt in ledamöter till styrelser och nämnder samt
till andra förtroendeposter.

Ordinarie ledamöter i:
Kommunstyrelsen. Perarne Kerttu, Bertil Segerlund
Barn och ungdomsnämnden: Stina Medströn, Elisabeth Liljebäck
Socialnämnden: Virpi Nilimaa, Allis Holm
Samhällsbyggnadsnämnden: Johan Isaksson, Carin Kerttu
Valnämnden: Sven Tornberg, Carin Kerttu
Haparanda Värmeverk: Johan Isaksson
Haparandabostäder: Roger Snäll


Läs Centerpartietes valplattform 2023 - 2026


Bli medlem i Haparanda-kretsen

Bli medlem

sol-has-bg

Senaste nytt från Haparanda

Fler nyheter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.