Löfven lurar väljarna

Tåg på station

”Vi ska naturligtvis se till att göra Norrbotniabanan färdig”.

Orden är statsminister Stefan Löfvens och uttalades på Noliamässan i Norrbotten ganska precis en månad innan valdagen år 2014. Givetvis ett hoppingivande glädjebesked för människor i norra Sverige.

Det Löfven däremot inte var speciellt tydlig med var inom vilka tidsramar banan ska bli färdig. Låt oss därför se vad som hänt efter valrörelsen.

Nu talar man istället bara i termer om att ”påbörja byggnationen av Norrbotniabanan” och när direktiven till åtgärdsplanering för infrastrukturplanen presenterades omnämndes Norrbotniabanan inte alls.

I normala fall vore det inte anmärkningsvärt eftersom projekt inte brukar namnges, men med tanke på att de dyra stambanorna i södra Sverige tydligt pekades ut som prioriterade så är det illavarslande tecken.

Vad vi känner till så här långt uppges det finnas finansiering för nio kilometer räls till Dåvamyran. Det är en bild som också bekräftas av infrastrukturminister Anna Johanssons stab till Sveriges Radio Västerbotten.

Löfvens löfte om att ”vi ska naturligtvis se till att göra Norrbotniabanan färdig” kan därmed betyda att man avser bygga nio kilometer räls kommande tolv år.

För oss betyder det att Stefan Löfven har en radikalt annorlunda syn på hur en färdig Norrbotniabana ser ut eller så tror han helt enkelt att det går att lura i folk i Norrbotten och Västerbotten vad som helst.

Med tanke på att det är 265 kilometer mellan Luleå och Umeå så krävs nästan 30 likadana insatser för att knyta ihop städerna.

I den här takten kommer det alltså ta 350 år innan vallöftet är infriat. Det innebär också att Socialdemokraterna även i kommande valrörelse kommer avge ett vallöfte om att bygga lite mer på Norrbotniabanan.

Med andra ord, en form av gisslantagande av väljarna.

Det som gör det ännu sorgligare är att Stefan Löfven inte bara lurat människor. Han får även hjälp av Socialdemokraternas riksdagsledamöter från norr att ta hutlöst betalt för det genom skräddarsydda norrlandsskatter på avstånd i form av kilometerskatt för lastbilar och flygskatt.

Som grädde på moset avvecklade man det riskkapitalbolag, Inlandsinnovation, som specifikt ansvarade för att stärka företagandet i norra Sverige och skickade pengarna till Stockholm för utdelning utan geografiska begränsningar.

Med andra ord: De öronmärkta pengarna för norra Sverige kommer hamna i primärt Stockholm, Göteborg och Malmö.

Det är kort och gott så att människor och företag i Norrbotten och Västerbotten blivit grundligt lurade av Socialdemokraterna. Man får stora skattehöjningar och som tack för det erbjuds man en symbolisk ”byggstart” som i praktiken betyder väldigt lite.

Vår uppfattning är att Socialdemokraternas Norrlandsskatter måste stoppas. De är landsbygdsfientliga och skadar norra Sverige.

Centerpartiet tycker att Norrbotniabanan ska byggas i hela sin längd och det bör inte ske i form av stumpar om nio kilometer per infrastrukturplan. Det är tidsödande och innebär i praktiken att banan är omodern redan innan den blir klar.

Därför borde en förhandlingsperson för Norrbotniabanan omgående tillsättas och få i uppdrag att se över möjligheterna att bygga banan i en sammanhängande och tidseffektiv process genom offentlig-privat samverkan. Det är en modell som används i andra länder och som har visat sig kunna korta byggtider och öka statens investeringsmöjligheter i infrastruktur.

Norrbotniabanan är ett ödesprojekt för norra Sverige.

Därför förtjänar det mer än tomma löften förklädda i fagra ord.

Helena Lindahl,

riksdagsledamot för Centerpartiet i Västerbotten

Carola Lidén,

Gruppledare för Centern i kommunfullmäktige i Luleå