Öppet möte: Varför vi har en svensk skola i kris 

De många och stora politiska förändringar som genomförts inom den svenska skolan påverkar hur skolan ser ut idag. 

Catrin Söderlund ger oss en kortfattad presentation av en del av de skolreformer som genomförts sedan mitten av 80-talet samt ger exempel på hur dessa påverkat skolan i allmänhet och de mest utsatta eleverna i synnerhet. 

Efter föreläsningen ges möjlighet att ställa frågor och diskutera den skolpolitik som förs i skolan idag. 

Öppet möte
Söndag 11 juni kl 15-16
Centerhuset, Köpmangatan 6, Luleå 

Catrin Söderlund, Gammelstad, är arbetsterapeut, lärare och författare.

Frågor? 

Kontakta Thomas Söderlund, styrelseledamot samt med i arbetsgruppen för barn och utbildningsfrågor i Centerpartiet i Luleå 

Telefon: 070-668 65 61 E-post: thomas.k.soderlund@gmail.com