Utred mat för äldre - före beslut

Var, när, hur - och framför allt vad vi äter - hör till det viktigaste i livet. Inte minst för äldre, oavsett om man bor kvar hemma eller på ett boende. När övriga glädjeämnen blir färre, blir måltiderna dagens höjdpunkter.

I dag levereras maten till äldre i Luleå kommun från storköket på Sunderby sjukhus. Sedan länge är det känt att landstinget/regionen inte vill leverera mat från 2019. Det var just därför som vi i kommunstyrelsen i juni 2015 fattade beslut om att göra en utredning, "Översyn av kostproduktion i Luleå kommun".

Under denna långa tid har vi politiker inte fått ett uns av information. Inte heller finns den konsultrapport som inkom den 10 oktober 2016 diarieförd. Och så plötsligt låter kommunalrådet Niklas Nordström (S) fotografera sig, lyckligt rörande i en jättegryta i Öjebyn. Majoritetspartiet har på egen hand, utan minsta insyn från andra partier, bestämt sig för att teckna avtal med Piteå kommun.

När vi i dag frågar efter utredningens resultat, får vi veta att den inte är klar än - efter drygt två år. Däremot förklarar kommunledningen nu att utredningen getts en ny inriktning - utan kommunstyrelsens vetskap. Detta är inte acceptabelt.

Vi fem oppositionspartier har lite olika åsikter om hur maten till äldre ska produceras och distribueras. Det gäller exempelvis frågan om offentligt eller privat. Men en sak är vi överens om: hela processen fram till beslut är djupt odemokratisk. Kommunala Pensionärsrådet (KPR) har helt hållits utanför. Samma sak med socialnämnden.

Därför kommer vi att yrka på återremiss när ärendet om avtal med produktionskök i Piteå kommer till kommunfullmäktige den 25 september. Det räcker med att en tredjedel av ledamöterna ställer sig bakom kravet för att det ska gälla. Då ges möjlighet för kommunledningen att slutföra utredningen och redovisa vad den kommit fram till.

Vi är många som ser fram emot en diskussion om de livsviktiga matfrågorna för äldre i Luleå kommun. Innan avtalet med landstinget/regionen går ut 2019 finns det en rad viktiga kvalitetsaspekter att ta upp. Ska allt produceras kommunalt? Bör allt eller delar upphandlas? Stort och centralt eller småskaligt? Ekologiskt och närproducerat? Låt oss få en bred belysning före beslut!

Jan Nyberg, gruppledare Miljöpartiet

Nina Berggård, gruppledare Vänsterpartiet

Thomas Olofsson, gruppledare Liberalerna

Carola Lidén, gruppledare Centerpartiet

Anette Asplund, gruppledare Kristdemokraterna