Den viktiga landsbygden

Sveriges landsbygder är viktiga för hela vårt lands framtid. Sällan har landsbygdens möjligheter varit så stora. När allt fler efterfrågar sund och säker mat, upplevelsebaserad turism och förnybar energi är landsbygden ofta svaret. Det gör också att avståndet mellan stad och land nu är närmare än någonsin.

Det är därför Centerpartiet har gett landsbygdspolitiken en hög prioritet. Det är också något som har uppmärksammats av svenska folket. I en undersökning av Novus Opinion svarade var femte väljare att Centerpartiet har den bästa politiken för Sveriges landsbygder. Det placerar oss i topp av samtliga partier. Övertaget för Centerpartiet gäller för båda könen och inom samtliga åldersgrupper.

Under denna mandatperiod försöker vi få igenom insatser till landsbygden. Det handlar bland annat om insatser för jobb och företagande med sänkta egen- och arbetsgivaravgifter, utbyggnaden av förnybar energi, ett moderniserat och mer flexibelt strandskydd som möjliggör strandnära bebyggelse i glesbygd, satsningar på det finmaskiga vägnätet och bredband, valfrihetsreformer inom välfärden samt satsningar på turism och jordbruk.

Men det räcker inte. Servicen på landsbygden måste förbättras. Vatten och avlopp måste uppdateras. Företagande och deras möjligheter måste uppmärksammas. Ja, det finns mycket som landsbygden gör och levererar, men som inte syns när man presenterar kommunernas framgångsrika arbeten.

Sist, men inte minst så är det också upp till oss själva som bor på landsbygden att ta för oss av de möjligheter som finns, men också att göra oss hörda och vara med och påverka.

Marie-Anne Björn, Centerpartiet Luleå