Centerpartiet fortsatt kritiska till Luleå kommuns matavtal

Oppositionen har nu tagit del av Luleå kommuns senaste utredning om matproduktionen. Kritiken är fortsatt massiv.

– Vi anser att processen är felaktigt genomförd och att man borde titta över möjligheter att göra upphandlingar externt och att dela upp upphandlingar. Kvalitet ska gå före ekonomi, sade Carola Lidén, gruppledare för Centerpartiet, efter kommunsstyrelsens arbetsutskotts möte.