Landsbygden har hög prioritet

Svar på undrande Råneåbos insändare i Kuriren fredagen den 6 oktober.

Centerpartiet driver många olika frågor för att hela kommunen ska få bättre förutsättningar att utvecklas och växa, både när det gäller företagande, boende, skola, jobb och service. Landsbygden har för oss en hög prioritet.

Centerpartiet vill flytta ut mer av den kommunala administrationen till Råneå än de tio tjänster som föreslagits från Socialdemokraterna. Men vi vill dessutom flytta ut kommunala tjänster till den södra delen av kommunen och anser det nödvändigt med en översyn för att se hur kommunen optimalt kan decentralisera sin organisation.

Det finns en stor vinst med att göra en decentralisering av kommunens organisation. Service närmare de som bor på landsbygden men det ger också tillväxt och utveckling för företagare, turismen och jordbruket. Företagande på landsbygden och deras möjligheter måste uppmärksammas mycket mer än det görs idag.

Medborgarkontoret i Råneå tycker vi ska utvecklas än mer och med fler aktörer så att mer service kan ges till medborgare i den norra delen av kommunen.

Att se hela kommunen är viktigt, det som oroar oss är den centralisering som idag sker när det gäller investeringar och satsningar i Luleå från kommunledningen. Vi vill vi ändra på detta! Landsbygden i kommunen levererar och gör mycket men som inte synliggörs och det är inte acceptabelt.

Carola Lidén, Centerpartiet