Psykisk ohälsa främsta orsaken till sjukskrivning

När tåget stannar beror det inte alltid på signalfel. Självmord är sedan många år det vanligaste skälet till att unga män dör. Psykisk ohälsa är den främsta orsaken till sjukskrivning. Centerpartiet kräver krafttag för att säkra utsatta patienters hälsa och trygghet.

Under många år har psykiatrin gått på slak lina. För få platser, för lite personal. Sökande till vården upplever att för att få hjälp måste man vara svårt självmordsbenägen. Att inte få hjälp leder oftast till självskadebeteende och självmordsförsök. Väntetiderna ökar, särskilt till återbesöken.

Socialdemokraterna har börjat och även varit ute och presenterat ett nybygge av psykiatrin, som om det skulle vara lösningen på problemen.

Ingen kommer med förslag på hur de ska få personal att stanna inom psykiatrin. I stället möter patienterna många olika läkare och tillgängligheten är dålig. Patienterna upplever att de inte får den hjälp och det stöd de behöver. Psykiatrins resurser måste förbättras och stärkas. Centerpartiet vill att det satsas mer på tidiga insatser och förebyggande arbete för att förhindra självmord, långtidssjukskrivning och utanförskap. Vi vill se fler psykologer och kuratorer på länets vårdcentraler. Vi vill även att mer resurser satsas på att förkorta väntetiderna inom alla psykiatrins områden.

Vi har även krävt ett närmare samarbete mellan psykiatri och elevhälsa, socialtjänst och äldreomsorg.

Listan över nödvändiga förbättringar kan göras lång. Människor med psykisk sjukdom undervärderas fortfarande på arbetsmarknaden och här måste det offentliga sopa rent framför egen dörr.

Vi kräver att regionen ökar sina ambitioner som arbetsgivare för personer med psykisk funktionsnedsättning. Vi föreslår också att den psykiatriska akutvården i Norrbottens län förbättras genom blåljuspsykiatri. Det ger patienter ett tryggare, tidigare omhändertagande att mötas av specialiserad sjukvårdspersonal i stället för att hämtas av polis.

Marie-Anne Björn, Centerpartiet