Plogning av enskilda vägar, statlig suboptimering

När Trafikverket nu genomfört en ny upphandling av plogning av vägnätet så har förutsättningarna för entreprenörerna att också ploga enskilda vägar kraftigt försvårats. Skälet sägs vara att Trafikverket med hjälp av GPS-positionering och nya avtal vill säkerställa utförandet till en avtalad kvalité i arbetet. Det är vällovligt att Trafikverket eftersträvar ordning och reda men det kan inte vara oförenligt med att också vara rationell gentemot de människor och bygder man är satt att serva. De medel som används för plogning av både det allmänna och enskilda vägnätet kommer i stort från samma kassa. Efter den nya upphandlingen så försvåras/omöjliggörs plogning av enskilda vägar utefter de allmänna vägarna. Ambulans och andra räddningsfordon kan då inte nå alla medborgare. Självklart måste arbetet utföras också i vägnätets kapillära delar, där människor bor och verksamheter bedrivs. Det måsta vara möjligt att utforma arbetet så att en snöentreprenör klarar såväl Trafikverkets krav på framkomlighet över tid som att hålla sidovägarna farbara. När trafikutskottets ledamot Anders Åkesson, C, besökte länet under helgen diskuterades detta, och Trafikverkets Generaldirektör är nu kallad till Trafikutskottet i Riksdagen för att bland annat utfrågas om denna besvärliga situation som uppstått i Norr– och Västerbotten.

Anders Åkesson, Ledamot Trafikutskottet i Riksdagen, Centerpartiet

Nils-Olov Lindfors, Distriktsordförande, Riksdagskandidat Centerpartiet Norrbotten