LSS en fråga om humanism och medmänsklighet

I helgen var det en manifestation i Luleå för LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade). LSS är en fråga som engagerar många och som handlar om humanism och medmänsklighet. Det stora engagemang som Luleåborna visar är en tydlig hälsning till regeringen att de måste backa och göra omtag.

Jag anser att regeringen måste ta tillbaka sitt uppdrag till Försäkringskassan om att sänka kostnaderna för assistans. Bakgrunden är att regeringen hösten 2015 sa att de måste dämpa kostnadsutvecklingen inom assistansersättningen. Då lade de ett direktiv till Försäkringskassan för att minska kostnaderna för assistans som nu verkställs genom att Försäkringskassan drar in beslut om assistans.

Jag känner några som har assistans och som kan leva sina liv utifrån sina förutsättningar just för att de idag har assistans. Några har fått sina handikapp som vuxna. Några är födda med sina handikapp och kan med assistenternas hjälp leva ett liv utan att vara beroende av föräldrar. Föräldrar till barn med behov av assistans gör fantastiska insatser och ger så mycket av sina egna liv för att barnen ska få det värdigt. Utan assistans skulle många föräldrar gå på knäna både bildligt och faktiskt.

Människor som behöver assistans och deras anhöriga är de som är mest beroende av en fungerande välfärd. Den rädsla och den oro som regeringen utsätter dessa människor för idag är ovärdigt ett land som Sverige. Det är tydligt att Sverige behöver ett nytt ledarskap för ett mer humant och medmänskligt samhälle.

Carola Lidén Centerpartiet Luleå