4 frågor till Carina Sammeli

Följande interpellation har lämnats in av Centerpartiet i Luleå för behandling i Kommunfullmäktige den 26 februari:

INTERPELLATION

Efter beslutet i Framtidens skola som S, M och Lpo fattade i april 2016 byggs nu storskolor i Luleå kommun. Centerpartiet besökte hösten 2017 den nya Tallkronanskolan i den nya stadsdelen Kronan. Vi guidades runt i skolan av rektor och projektledare för skolbygget. Vi såg en storskola med visten alldeles för små för att kunna rymma de 70 barn per viste som skolan är tänkt att hantera. Enligt rektor är ej heller detta avsikten, utan rektor och lärare skall organisera skoldagen så att de 70 barnen delas upp och har lektioner dels i vistet dels i korridorytor alternativt i trapp som byggts för att möjliggöra samling.

Vi såg en skola som byggts på ett sådant vis så att det maximerar ljud- och synintryck för de barn som kommer att gå i skolan. Centerpartiet har även varit i kontakt med Centrala elevhälsans chef, Kerstin Wiklund, och frågat om Centrala elevhälsan, som är kommunens egna experter på barn med särskilda behov, har varit med i processen med att ta fram Tallkronanskolan. Det har dom inte enligt chefen Kerstin Wiklund. Ej heller har föräldragruppen för barn med NPF i Luleå fått medverka trots flera påtryckningar om att få delta i processen.

Centerpartiet kan även konstatera att nu, när nästa storskola skall planeras i Gammelstad så får Centrala elevhälsan respektive föräldragruppen för barn med NPF ej heller denna gång medverka. Detta då de ej heller nu finns med i de projektdirektiv som upprättats för den grupp som arbetar med att forma skolan i Gammelstad.

Centerpartiet vill ställa tre frågor till BUN:s ordförande Carina Sammeli (S)

Fråga 1

Hur kommer det sig att man nu bygger skolor som maximerar ljud- och synintryck samtidigt som det är allmänt känt att det medför stora problem för de mest utsatta elevgrupperna?

Fråga 2

Varför utestängs det Centrala elevhälsoteamet och föräldragruppen för barn med NPF från att delta i arbetet med att utforma de nya skolorna?

Fråga 3

Hur kommer det sig att man inte tycker det är viktigt att skolan är tillgänglig för alla elever och att alla elever skall klarar av och orka vara i skolan?

Fråga 4

Varför planerar kommunen nu en F-9 skola på 750 elever i Gammelstad då beslutet i Framtidens skola var en F-6 skola?

2018-01-24

Carola Lidén & Nils-Olov Lindfors

Centerpartiet