Kommunlistan fastställd

Då Centerpartiets medlemmar i Luleå möttes till årsstämma var fastställande av det lokala partiprogrammet ”Ett nytt ledarskap för Luleå” samt valsedeln till kommunfullmäktige viktiga punkter på dagordningen. Bredden bland kandidaterna i åldrarna 18 till 73 år med olika professioner och erfarenheter och en geografisk spridning i kommunen, gör att Centerpartiet har ett starkt lag för att driva den politik som partiet står för. Det handlar om att Luleå behöver en levande och fungerande demokrati med närodlad politik i dialog som får hela kommunen att leva. Till detta hör bland annat förskolor, skolor och äldreboenden i hela kommunen, boende och byggande där människor vill bo och arbeta, trygghet i både fysiska miljöer och inom vård och omsorg, integration i samverkan och att skapa förutsättningar för ett hållbart Luleå där alla tar ansvar för miljön och klimatet.

De tio första namnen på kommunlistan är: Carola Lidén, 55, partiets gruppledare med många års politisk erfarenhet. Eric Lundvall, 30 år, företagare och Centerpartiets ledamot i kulturnämnden. Thomas Söderlund, 48 år, civilingenjör och aktiv i skoldebatten. Sara Viklund, 21 år, ingenjör med stort intresse för samhällsutveckling. Arne Nykänen, 45 år, biträdande professor som kommit in i politiken genom skolfrågan. Angelica Bagger Toräng, 54 år, jurist med engagemang för miljö och hållbar tillväxt i hela kommunen. Nils-Olov Lindfors, 68 år, bonde och bergsingenjör, ledamot i kommunfullmäktige och stadsbyggnadsnämnden. Ingrid Vesterlund, 58 år, företagare som värnar ungdomar och småföretagande. Mattias Nilsson, 40 år, jägmästare som brinner för en levande landsbygd. Kristina Holmberg, 64 år, företagare och ordförande för Centerkvinnorna i Luleå.

På bilden, från vänster: Thomas Söderlund, Carola Lidén, Sara Viklund, Arne Nykänen. Infälld bild: Eric Lundvall