Ett medmänskligt beslut

Luleåcenterns Mona Nykänen skriver på Kuriren debatt:

Som Centerpartist är jag stolt över mitt parti som sätter medmänskligheten i centrum. I tisdags offentliggjorde partiet sitt ställningstagande till regeringens förslag att ge ensamkommande en ny chans att stanna. Det var en glädjens dag för mig som hoppats mycket på mitt parti i denna fråga, och framförallt en glädjens dag för de cirka 9000 ensamkommande som omfattas av den nya lagen. Samtidigt kvarstår ett förtvivlat läge för dem som hamnar utanför, som inte får en chans. Detta vet Centerpartiet och har liksom många andra framfört kritik och ett flertal synpunkter på regeringens förslag under resans gång. Därför ser lagförslaget bättre ut nu än vad det gjorde från början.Centerpartiet ser den utsatthet som de ensamkommande hamnat i och att stora delar av det stöttande civilsamhället går på knäna. Och Centerpartiet lyssnar. Bland kritiker till Centerpartiets ställningstagande ifrågasätts att ”högljudda opinioner” får påverka (Johan Eriksson, NK 25 april). Som om politiskt ansvar handlar om att blunda och hålla för öronen. Som om politiskt ansvar handlar om att skaka på huvudet och tiga då människor far illa.Centerpartiet får nu också ta emot kritik för något som i grunden handlar om allvarliga brister i tidigare riksdagsbeslut som Centerpartiet sagt nej till. Detta gäller inte minst den tillfälliga asyllagen där ”särskilt ömmande skäl” togs bort, vilket inte minst drabbar de ensamkommande som tidigare kunnat få uppehållstillstånd med hänsyn till detta. Även den tillfälliga asyllagen fick skarp kritik av Lagrådet. Det verkar dock vissa som röstade ja till den ha glömt i dag då de med hänvisning till Lagrådets kritik fördömer Centerpartiets ställningstagande.Alla som i dag talar om ordning och reda i migrationspolitiken men samtidigt bortser från den rättsosäkerhet som finns inom asylprocesserna, behöver se verkligheten så som den är. Uttrycker man att de ensamkommande som omfattas av denna nya lag saknar asylskäl, då har jag svårt att tro att man tagit del av deras historier och på nära håll sett deras situation. Här saknas inte människor med skyddsskäl. Här finns massvis av människor som flytt för sitt liv men ändå nekas trygghet. Människor som kom till Sverige med trauman har fått ytterligare trauman i en asylprocess ovärdig ett land som Sverige. Hellre än att bli utvisad har många redan flytt vidare, från Sverige, gått under jorden eller lever på gatan - för att rädda sina liv. Ett flertal har valt en annan väg - att avsluta sina liv. Detta är djupt tragiskt.Och det är inte bara ”vanliga” människor som vittnar om utsatthet och rättsosäkerhet. Även jurister med bra kunskap i lag och rätt och som arbetat med dessa ärenden under lång tid, uttrycker att flyktingarna i denna grupp blivit utsatta för ”undermåliga asylprocesser samt ovetenskapliga bevismetoder som föranlett stora rättsförluster för den enskilde” (Törnell, Rönnow Pessaw & Jedestav i SvD 23 april). Och att Sverige fortsätter att utvisa människor till ett blodigt Afghanistan, trots att det enligt FN är ett land i krig och Amnesty m.fl. menar att internflykt inte är ett alternativ, är obegripligt.Även om den nya lagen är mycket otillräcklig, är det bättre än ingenting alls. Det är bra att det äntligen finns något som kan ge ca 9000 ensamkommande möjlighet till framtid och trygghet. Men det räcker inte. Det behövs en politik som är långsiktig och förutsägbar, och där de humanitära värdena står i centrum. En röst på Centerpartiet är en röst för medmänsklighet – det har Centerpartiets ställningstagande tydligt visat. Och här har Centerpartiets talesperson i migrationsfrågor, Johanna Jönsson, en viktig roll. På onsdag 2 maj kommer hon till Luleå. Missa inte chansen att möta henne då.Mona Nykänen Centerpartiet i Luleå

Som Centerpartist är jag stolt över mitt parti som sätter medmänskligheten i centrum. I tisdags offentliggjorde partiet sitt ställningstagande till regeringens förslag att ge ensamkommande en ny chans att stanna. Det var en glädjens dag för mig som hoppats mycket på mitt parti i denna fråga, och framförallt en glädjens dag för de cirka 9000 ensamkommande som omfattas av den nya lagen. Samtidigt kvarstår ett förtvivlat läge för dem som hamnar utanför, som inte får en chans. Detta vet Centerpartiet och har liksom många andra framfört kritik och ett flertal synpunkter på regeringens förslag under resans gång. Därför ser lagförslaget bättre ut nu än vad det gjorde från början.

Centerpartiet ser den utsatthet som de ensamkommande hamnat i och att stora delar av det stöttande civilsamhället går på knäna. Och Centerpartiet lyssnar. Bland kritiker till Centerpartiets ställningstagande ifrågasätts att ”högljudda opinioner” får påverka (Johan Eriksson, NK 25 april). Som om politiskt ansvar handlar om att blunda och hålla för öronen. Som om politiskt ansvar handlar om att skaka på huvudet och tiga då människor far illa.

Centerpartiet får nu också ta emot kritik för något som i grunden handlar om allvarliga brister i tidigare riksdagsbeslut som Centerpartiet sagt nej till. Detta gäller inte minst den tillfälliga asyllagen där ”särskilt ömmande skäl” togs bort, vilket inte minst drabbar de ensamkommande som tidigare kunnat få uppehållstillstånd med hänsyn till detta. Även den tillfälliga asyllagen fick skarp kritik av Lagrådet. Det verkar dock vissa som röstade ja till den ha glömt i dag då de med hänvisning till Lagrådets kritik fördömer Centerpartiets ställningstagande.

Alla som i dag talar om ordning och reda i migrationspolitiken men samtidigt bortser från den rättsosäkerhet som finns inom asylprocesserna, behöver se verkligheten så som den är. Uttrycker man att de ensamkommande som omfattas av denna nya lag saknar asylskäl, då har jag svårt att tro att man tagit del av deras historier och på nära håll sett deras situation. Här saknas inte människor med skyddsskäl. Här finns massvis av människor som flytt för sitt liv men ändå nekas trygghet. Människor som kom till Sverige med trauman har fått ytterligare trauman i en asylprocess ovärdig ett land som Sverige. Hellre än att bli utvisad har många redan flytt vidare, från Sverige, gått under jorden eller lever på gatan - för att rädda sina liv. Ett flertal har valt en annan väg - att avsluta sina liv. Detta är djupt tragiskt.

Och det är inte bara ”vanliga” människor som vittnar om utsatthet och rättsosäkerhet. Även jurister med bra kunskap i lag och rätt och som arbetat med dessa ärenden under lång tid, uttrycker att flyktingarna i denna grupp blivit utsatta för ”undermåliga asylprocesser samt ovetenskapliga bevismetoder som föranlett stora rättsförluster för den enskilde” (Törnell, Rönnow Pessaw & Jedestav i SvD 23 april). Och att Sverige fortsätter att utvisa människor till ett blodigt Afghanistan, trots att det enligt FN är ett land i krig och Amnesty m.fl. menar att internflykt inte är ett alternativ, är obegripligt.

Även om den nya lagen är mycket otillräcklig, är det bättre än ingenting alls. Det är bra att det äntligen finns något som kan ge ca 9000 ensamkommande möjlighet till framtid och trygghet. Men det räcker inte. Det behövs en politik som är långsiktig och förutsägbar, och där de humanitära värdena står i centrum. En röst på Centerpartiet är en röst för medmänsklighet – det har Centerpartiets ställningstagande tydligt visat. Och här har Centerpartiets talesperson i migrationsfrågor, Johanna Jönsson, en viktig roll. På onsdag 2 maj kommer hon till Luleå. Missa inte chansen att möta henne då.