Misslyckad vårdpolitik

I allt snabbare takt avlöser vårdskandalerna varandra. Personal slutar i protest mot dåliga anställningsvillkor och dålig arbetsmiljö på Sunderby sjukhus, kostnader skenar och vården klarar inte av sin verksamhet, än mindre vårdgarantin. Människor väntar på vård som de enligt lag har rätt till men inte får och allt detta hotar den allmänna hälsan i Norrbotten.

Allt har sin grund i dålig ledning och styrning från ansvariga politiker i den sedan länge socialdemokratiskt ledda majoriteten i regionfullmäktige. I andra delar av Sverige kan man se att de Socialdemokratiskt styrda regionerna har liknande problem. Förändring krävs snarast om vi ska rädda liv, för även om den socialdemokratiska vårdpolitiken har misslyckats så är det inte för sent att förändra framtidens vård för oss alla. Men då krävs förstås att väljarna inför regionvalet röstar faktabaserat och inte känslobaserat.

Väljarna måste se med facit i hand vad som faktiskt har skett med vården under ledning av socialdemokraterna, hellre än att blint rösta på det parti man alltid har röstat på. Vi måste på ett väsentligt sätt förändra den politiska sammansättningen i regionen om vi ska lyckas utveckla och förbättra sjukvården i norr.

Centerpartiet arbetar hårt för att vårdpersonal ska ha god arbetsmiljö och rimligt betalt för det arbete de utför. Det främjar i slutändan både personalens hälsa men också omhändertagandet av patienter som förhoppningsvis blir mottagna av både utvilad och nöjd personal. Rekrytering av ny fast personal underlättas av god arbetsmiljö och hjälper samtidigt till att minska behoven av inhyrd personal som kostar stora summor pengar. Med god personalpolitik slipper vi också att skicka patienter till andra landsting och vårdgivare med stora kostnader som följd.

Vi i Centerpartiet vill förenkla dialogen med personal i respektive verksamhet så att vi erhåller korrekta och långsiktigt hållbara beslut inför framtiden. Endast på så sätt kan vi skapa en bra vårdorganisation med hög trivselfaktor. I slutändan leder detta till att vi sparar pengar och samtidigt får ett bra omhändertagande av våra medborgare som förtjänar god vård.

 

Centerpartiet vill korta vårdköerna och ge alla möjlighet till en personlig läkare. Vården ska finnas nära patienterna, på mindre vårdinrättningar, och ge den trygghet som alla förtjänar - oavsett var man bor i Norrbotten. Genom decentralisering av vården avlastas dessutom den i dag hårt ansatta vården på Sunderby sjukhus.

Jens Sundhall (C), kandidat till Regionfullmäktige