Stoppa förslaget om begränsningar av vinster i välfärden

Sedan en tid tillbaka pågår en intensiv debatt om vinster i välfärden. Centerpartiet bejakar privata och andra utförare även inom vård, skola och omsorg. Vi måste lära av andra länder som exempelvis Norge som lyckats med att bemanna små hälsocentraler på landsbygden med fasta läkartjänster. Inom skolan har vi också många privata utförare som redovisar bra resultat.Det förslag om begränsningar av vinster i välfärden som S, MP och V nu föreslår för att förbättra svensk vård och skola är både märkligt och mycket kontraproduktivt. Vinsten föreslås begränsas till 7 procent av operativt kapital i bolaget.Vad är då operativt kapital i ett företag? Det är kapital bundet i fasta tillgångar som exempelvis byggnader och maskiner. Företag inom välfärdssektorn saknar ofta operativt kapital och 7 procent av noll är noll! En skola som hyr sina lokaler i stället för att äga dessa kan därmed inte drivas vidare. Företag drabbas alltså väldigt olika. Är det så att S, MP, V vill begränsa vinsten så borde man hellre rikta in sig på vinstuttaget ur företagen, så att företagen kan bygga upp ett rimligt kapital för att säkerställa en långsiktighet i verksamheten även under konjunkturnedgång.Nej, stoppa detta dåligt genomtänkta förslag och bejaka privata initiativ men säkra samtidigt upp med tydliga kvalitetskrav för samtliga utförare.Nils-Olov LindforsGruppledare för Centerpartiet i Region Norrbotten

Sedan en tid tillbaka pågår en intensiv debatt om vinster i välfärden. Centerpartiet bejakar privata och andra utförare även inom vård, skola och omsorg. Vi måste lära av andra länder som exempelvis Norge som lyckats med att bemanna små hälsocentraler på landsbygden med fasta läkartjänster. Inom skolan har vi också många privata utförare som redovisar bra resultat.

Det förslag om begränsningar av vinster i välfärden som S, MP och V nu föreslår för att förbättra svensk vård och skola är både märkligt och mycket kontraproduktivt. Vinsten föreslås begränsas till 7 procent av operativt kapital i bolaget.

Vad är då operativt kapital i ett företag? Det är kapital bundet i fasta tillgångar som exempelvis byggnader och maskiner. Företag inom välfärdssektorn saknar ofta operativt kapital och 7 procent av noll är noll! En skola som hyr sina lokaler i stället för att äga dessa kan därmed inte drivas vidare. Företag drabbas alltså väldigt olika. Är det så att S, MP, V vill begränsa vinsten så borde man hellre rikta in sig på vinstuttaget ur företagen, så att företagen kan bygga upp ett rimligt kapital för att säkerställa en långsiktighet i verksamheten även under konjunkturnedgång.

Nej, stoppa detta dåligt genomtänkta förslag och bejaka privata initiativ men säkra samtidigt upp med tydliga kvalitetskrav för samtliga utförare.

Nils-Olov Lindfors

 

Gruppledare för Centerpartiet i Region Norrbotten