Valfrihet en rättighet

Det är dags att alla äldre i Sverige, även de som bor i Luleå, ges rätten att bestämma vad som passar just dem bäst. När äldre behöver hemtjänst ger i dag merparten av landets kommuner den enskilde rätt att bestämma vem som ska hjälpa till med toalettbesök, duschning och påklädning. Men tyvärr förvägrar de styrande i Luleå de äldre människor möjligheten att bestämma över sina egna liv, detta vill vi i Centerpartiet ändra på. För oss är det självklart att alla äldre, oavsett vilken kommun de lever i, ska ha den fulla rätten att själva bestämma vem som kommer in i hemmet och ger hjälp och stöd i vardagen. De vet själva bäst vem de trivs med att ha i sitt hem och sin närhet. Därför är det en självklarhet för Centerpartiet att valet av hemtjänstutförare ska fattas av den äldre själv och inte av lokala politiker och tjänstemän.

Inom primärvården är det i dag ingen som ifrågasätter din och min rätt att välja vårdcentral. Att makten över våra egna liv och besluten som påverkar vår vardag ska fattas av oss och ingen annan är i dag en självklarhet för svenskarna. Det finns trots detta ett område där den enskilda människan fortfarande får stå tillbaka för politiker och tjänstemän i allt för stor utsträckning. Det handlar om omsorgen av våra äldre. Där ser vi fortfarande allt för många exempel på hur äldre, som tidigare i sina liv fått fatta alla avgörande beslut själva, omyndigförklaras den dag de behöver stöd och hjälp i sin vardag. Det är dags att alla äldre i Sverige, oavsett vilken kommun de har valt att leva sitt liv i, ges rätten att bestämma vad som passar just dem bäst. Centerpartiet vill se en tydlig förändring som ger makten till de äldre i Luleå.

Carola Lidén och Lisbeth Larsson, Centerpartiet Luleå