Kultur och hälsa i kombination/entreprenörer sökes

Kjell Eriksson (C) skriver i Norrbottens-Kuriren om hur dansen kan utveckla Luleå. En positiv syn på entreprenörskap främjar kulturen!

Liberalerna föreslår en kommunal satsning på ett danspalats i Luleå.

Förvisso en idé som skulle kunna främja såväl hälsa som en kulturell utveckling..

För den som älskar musik och motionsdanser ser jag många fördelar med ett ställe i Luleå för de som älskar att dansa, i såväl motionssyfte, som rent socialt nöje. I dag reser vi motionsdansare till Skellefteå, Piteå, Boden och Töre för detta ändamål och bortsett från kostnaderna och miljöbelastningen torde fler positiva effekter kunna påvisas med en satsning i Luleå.

Däremot är jag ytterst tveksam till att detta skall vara en kommunal angelägenhet. .

Som sann Centerpartist och före detta entreprenör tycker jag att det är ett tillfälle för någon driftig entreprenör som, med lämpligt avtal, kunde tillhandahålla det som krävs för att förverkliga projektet. Många fler skulle söka sig till Luleå om denna förstärkning av kulturlivet skulle bi möjlig. Det finns säkert ytterligare spin off-effekter på kultursidan som kan uppmärksammas. Men detta kunde vara det initiativ som startar emfaseringen av Luleå som kulturcentrum i norr.

Kjell Eriksson