Närproducerat borde alltid vara självklart

Carola Lidén skriver i Norrbottens-Kuriren om kommunens ansvar att upphandla närproducerad mat till våra barn och äldre:

Att nu Luleå kommun går in och stödköper kött av lokala bönder är bra men det ska ju inte behövas en stor kris som nu uppstått för de svenska bönderna för att kommunen ska köpa kött från våra livsmedelsproducenter i närområdet. Att upphandla från våra egna svenska lokala bönder tycker vi i Centerpartiet är en självklarhet. Vi ska inte bara stödja bönderna i denna krissituation utan det handlar om att vi måste i offentlig sektor ha en långsiktig strategi och bygga upp en hög självförsörjning grad i kommunen och landet när det gäller livsmedelsproduktion för framtiden.

Att upphandla närproducerade livsmedel i Luleå kommunen är något som Centerpartiet har drivit med motioner, interpellationer och debatter under många år men Socialdemokraterna har avslagit våra motioner och förslag. Nu säger man från kommunledningen att det ligger i linje med socialdemokraternas ambitioner att öka andelen närproducerat i skolmaten. Jag undrar var den ambitionen fanns när man i kommunfullmäktige sa nej till Centerpartiet förslag att upphandla närproducerade livsmedel till förskola, skola och äldreomsorg. Att S helt plötsligt gör en kovändning kan det bero på att det är val den 9 september?

För oss i Centerpartiet är det en självklarhet att den mat som serveras i kommunens verksamheter, ska vara av god kvalitet och i så stor utsträckning som möjligt vara närproducerad. Kommunen ska ställa tydliga krav vid upphandling livsmedel och dessutom ge möjlighet för de lokala producenterna att kunna lämna anbud genom att göra mindre upphandlingsområden. Kommunen ska vara offensiv genom sin upphandling och det bidrar till ett mer hållbart samhälle. En aktiv upphandling av kommunen ger positiva effekter på jobb och företagande i Luleå och Norrbotten. Vi vet att idag är varannan tugga som äts i Sverige importerad och att transportera livsmedel långa sträckor med lastbil är inte miljövänligt eller hållbart.

Centerpartiet anser att Luleå kommuns långsiktiga strategi ska vara att upphandla livsmedel lokalt, där det är möjligt. Krav på producenter är en självklarhet så att kommunens förskolor, skolor samt äldreboenden kan servera mat som är smakrik, miljövänligt framställd och närproducerad.

Carola Lidén