Den demokratiska ordningen är satt ur spel

Nils-Olov Lindfors (C) skriver i NSD tillsammans med Bo Larsson (M), Eugen Karlsson (KD) och Tomas Helleberg (Mp) om behovet av nolltolerans mot korruption och mutor inom de kommunala förvaltningarna.

Ledamöterna i stadsbyggnadsnämnden i Luleå kommun har det yttersta ansvaret för verksamheten inom stadsbyggnadsförvaltningen. Redan vid ett planeringsmöte i november 2014 lyfte vi frågan om eventuella problem med korruption inom förvaltningen och bristen av entydiga regelverk, både för anställda och leverantörer. Vi föreslog redan då att ett tydligare regelverk skulle tas fram, innebärandes ”nolltolerans mot korruption och mutor”. De styrande har sedan dess varit kallsinniga till detta, men regelverket inom förvaltningen har skärpts efter uppkomna misstänkta oegentligheter.

Vi ledamöter har under hanteringen av det så kallade Korruptionsärendet inte delgivits information, trots påstötningar hos dåvarande ordförande Lenita Eriksson. Enligt uppgift kunde vi ansvariga inte få information eftersom polisen av utredningstekniska skäl inte önskade en spridning till nämnden (uppgift från Lenita Eriksson). Mer än ett år efter att polisen lagt ner ärendet fick vi ansvariga ledamöter information i nämnden. Observera att berörd personal inte blivit dömda, men de har heller inte fått någon upprättelse.

Historien upprepar sig tydligen nu igen. Genom att kommunen polisanmält en tjänsteman i förvaltningen, som påstås ha köpt varor för egen vinning för stora belopp under 2018. Arbetsutskott hölls den 16 augusti utan att någon information lämnades av nuvarande ordförande Anja Johansson. Dagen efter på fredagen den 17 augusti kom detta ut i media samtidigt som ledamöterna i nämnden fick ett mail med viss information.

Vi ledamöter i nämnden anser att den demokratiska ordningen för stadsbyggnadsnämnden i Luleå är satt ur spel. Vad gäller sakfråga; det är en självklarhet att ett mycket tydligt regelverk för ”nolltolerans mot mutor och korruption” tas fram. Skattemedel måste användas på ett ansvarsfullt sätt, med respekt för alla Luleås invånare. Ett tydligt regelverk skapar trygghet hos både anställda och leverantörer och ger grunden för att Luleå kan utvecklas på ett positivt sätt.

Ledamöter i stadsbyggnadsnämnden

Nils-Olov Lindfors, Centerpartiet

Bo Larsson, Moderaterna

Eugen Karlsson, Kristdemokraterna

Tomas Helleberg, Miljöpartiet