Nej till skolnedläggningar

Centerpartiet, Liberalerna, Sjukvårdspartiet och Kristdemokraterna säger nej till nedläggningarna av Vitåskolan, Klöverträskskolan, Kyrkbyskolan, Borgmästarskolan, Jämtögårdens förskola, Ängesbyns förskola och Karlsviks förskola.

Vi är starkt kritiska till att Socialdemokraterna och Moderaterna i kommunfullmäktige 25 mars beslutade om en tilläggsbudget som skär ner hårdast och snabbast på verksamheter som handgripligen berör flera tusen barn, föräldrar och lärare, för att sedan ålägga Barn- och utbildningsnämnden att verkställa. Tillvägagångssättet och tempot lämnar inga öppningar för nämnden att hitta goda lösningar. Fullmäktige har däremot mandat att ändra förutsättningarna och vi anser därför att frågan av flera anledningar ska beslutas i fullmäktige.

Stängning av dessa skolor och förskolor blir en katastrof för landsbygden och tillvägagångssättet gör att enskilda barn och familjer drabbas hårt. Centerpartiet, Liberalerna, Sjukvårdspartiet och Kristdemokraterna lade fram ett gemensamt budgetförslag som innehöll de nödvändiga besparingarna men i ett tempo och med prioriteringar som skulle ha möjliggjort genomtänkta lösningar. Vi tycker självklart att skolorna och förskolorna i byarna ska vara kvar. Måste vi spara får vi lov att spara på annat. Skolan är vår framtid och en viktig förutsättning för en levande landsbygd. Luleå behöver både stad och landsbygd för att fortsätta utvecklas!