Nu räcker det! Stoppa nedläggningen av landsbygden!

På dagens sammanträde med Barn- och utbildningsnämnden presenterades ett förslag till ny skolstruktur för Sörbyarna som Socialdemokraterna med stöd av Moderaterna tänker lägga fram. Förslaget är ett DRÅPSLAG för landsbygden i kommunens södra del. Fem skolor (Klöverträsk, Alvik, Måttsund, Avan, Ersnäs) och fyra förskolor (Klöverträsk, Ersnäs, Avan och Bälinge) ska läggas ner.

Färdigt förslag skall tas fram till Barn- och utbildningsnämndens möte i september. Planen är att skolorna ska stängas inför höstterminen 2020. Därefter genomförs ombyggnad av skolorna i Alvik och Måttsund till stora förskolor och de fyra nämnda förskolorna läggs ner. Skolbarnen i Klöverträsk, Alvik och Ersnäs flyttas till Antnäs och skolbarnen i Avan och Måttsund flyttas till Bergnäset.

Tempot i förändringarna är hårresande. Konsekvensanalyser saknas.

Nedläggningarna görs under förevändningen att kommunen måste spara kraftigt. Några kalkyler för sparbehovet har dock aldrig presenterats. Än finns inte heller några ordentliga kalkyler som visar hur mycket nedläggningarna av skolorna i Sörbyarna sparar. De uppskattningar som presenterats visar på mycket små besparingar.

Centerpartiet motsätter sig denna omfattande centralisering av skolverksamheten som pågått en tid och nu accelererar ännu mer. Den drabbar byar och stadsdelar hårt. Skolor på landsbygden behövs om barnfamiljer ska kunna bo där. Läggs skolor och förskolor ner försvinner barnfamiljerna från byarna. Försvinner barnfamiljerna försämras förutsättningarna för företagande på landsbygden. Det är på landsbygden de gröna näringarna frodas och ska vi öka mängden närproducerade livsmedel och utveckla skogsnäringen måste det gå att bo och verka på landsbygden. Luleå kommun har mycket goda förutsättningar för tillväxt på landsbygden. Det är faktiskt där Luleå kommun växer mest!

Att i detta läge stänga väl fungerande skolor och förskolor är att slå undan fötterna för barnfamiljer och företagare. Det kommer att ge förödande samhällsekonomiska och sociala konsekvenser.

Centerpartiet prioriterar skolan och tar ansvar för att hela kommunen ska leva och utvecklas.

Carola Lidén, gruppledare

Arne Nykänen, ledamot i Barn- och utbildningsnämnden