Centerpartiets, Liberalernas, Sjukvårdspartiets och Kristdemokraternas budget 2020-2022

Vid dagens budgetfullmäktige presenterades och diskuterades vår budget för 2020-2022.

Vi visar med vår gemensamma budget att det går att klara av att värna kärnverksamheterna genom att prioritera dem före annat. Kommunen har en utmaning p.g.a. att Luleå blir landets tredje största förlorare i kostnadsutjämningssystemet. Därför är det viktigt att se över organisationen i vår kommun, vi måste våga röra ”heliga kor” för att värna det som medborgarna i första hand efterfrågar. Personalen och medborgarna måste få vara en del av denna omställning och den måste göras på ett öppet och tydligt sätt.

 • Vi värnar kärnverksamheten. Vi vill återstarta ett antal av som de skolor som lagts ned av nuvarande styre.
 • Minska centraliseringen.
 • Socialförvaltningen fredas från effektiviseringar 2020.
 • Uppdrag för att öka attraktiviteten av Luleå så att fler studenter från gymnasiet och universitetet väljer att bo kvar i Luleå efter avslutade studier.
 • Se över osäkra skolvägar.
 • Utveckla och förbättra personalpolitiken.
 • Se över så vi kan öka spontanidrotten i både bostadsområden och byar.

Vi har en rad åtgärder vi presenterar i vår budget men kortfattat är det följande större strukturer som skall ses över:

 • Stadsbyggnadsförvaltningens och socialförvaltningens organisation ska ses över.
 • Se över arvoden för heltidspolitikerna samt hur de organiseras med ett minskat kommunalråd.
 • Kommunstabens funktioner behöver en total genomlysning, vad bidrar till välfärden och vad gör det inte.
 • Minska mängden externa konsulter inom verksamhet som vi kan göra själva.
 • Vilka arrangemang ska en kommun syssla med och vilka kan andra arrangera?
 • Minska ner investeringar.
 • Ett nytt badhus skjuts på framtiden på grund av det ekonomiska läget.
 • Minska ner på näringsbefrämjade insatser.
 • Återinföra intraprenader i förvaltningarna.

Klicka här för att läsa budgeten i sin helhet. , 805.1 kB.