Samverkan Luleå

Samverkan Luleå består av Centerpartiet, Liberalerna, Sjukvårdspartiet och Kristdemokraterna. Vi vill ge Luleås medborgare framtidstron tillbaka, och det anser vi börjar med att på riktigt lyssna på medborgarna. Vi står för ett Luleå där politiskt samarbete ska ses som något som tillför och förbättrar politiken. Vi har sedan valet gjort flera gemensamma budgetar trots att vi är fyra olika partier, vi är beviset för att politiken i Luleå kan samverka med varandra. Vi trivs ihop med högt i tak i våra samtal. För oss är våra olikheter en styrka som gynnar Luleå och medborgarna. Nu förbereder vi oss för att på riktigt göra ett maktskifte i Luleå kommun, detta ska enligt oss ske i samverkan. Vi kommer alltid prioritera kärnverksamheten och välfärden före annat, välfärden måste komma hela Luleå till del, oavsett om man bor på landsbygd, stadsdelar eller i staden

– Luleåborna vill att någon tar ett initiativ och nu gör vi det. Vi kan erbjuda dem förändring och stabilitet, säger Thomas Söderström, Liberalernas gruppledare.

– Samarbetet har vuxit sig starkare efter valet. Vi vill se ett Luleå som mår bra, där man för en dialog med medborgarna om politiken, säger Carola Lidén, Centerns gruppledare.

– Vi har en gemensam grund i att prioritera kärnverksamheter, alltså skola och omsorg, inte minst på landsbygden. Barn och äldre ska inte drabbas, säger Sjukvårdspartiets gruppledare Dan Ankarholm.

Läs artikeln i Norrbottens-Kuriren: Nya alliansen utmanar S om makten

Läs mer om Samverkan Luelå på vår Facebook-sida: Samverkan Luleå