Teknikens hus måste in i planen

– Vi vill att stadsbyggnadsnämnden och stadsarkitekten ska få i uppdrag att ta fram alternativa platser innan centrumplanen görs klar. Vi vill se ett helhetstänk. Var ska vi bygga? Hur ser trafiksituationen ut? Och så vidare, sade Centerpartiets gruppledare Carola Lidén.