Kretsstämma 2020

23 februari höll Centerpartiet i Luleå sitt årsmöte för 2020. Mötet inleddes med information och inspiration från vårt regionråd Nils-Olov Lindfors (C). Därefter hölls stadgeenliga förhandlingar och samtal om vad som är viktigast för att Sverige ska bli ett bättre land att leva i. 2019 summerades, gamla styrelsen beviljades ansvarsfrihet och en ny valdes.

Till ny ordförande för Centerpartiet i Luleå valdes Göran Nygren. Till ledamöter i styrelsen valdes Arne Nykänen, Anne-Lie Ottosson, Ingrid Vesterlund och Johanna Nordblad Sirkka. Vi tackar avgående ordförande Sven Molenkamp och avgående styrelseledamöter Ove Bucht, Ann Hjort och Kjell Eriksson för deras insatser och välkomnar Göran, Anne-Lie och Ingrid som nya ledamöter!

2019 var ett bra år för Centerpartiet i Luleå. Bland annat kan vi glädjas åt en kraftig ökning i EU-valet. I Luleå ökade vi till 9.86% (från 4.5% 2014)! Nu laddar vi för ett nytt ledarskap för Luleå 2022!

Bild: Nya styrelsen för Centerpartiet i Luleå, Göran Nygren, Arne Nykänen, Anne-Lie Ottosson och Ingrid Vesterlund (saknas på bild: Johanna Nordblad Sirkka).