Centerpartiet vill sätta upp digitala välkomstskyltar

Genom stora skyltar skall besökare och kommuninvånare hälsas av trevliga budskap. Skyltarna ska kunna visa aktuell samhällsinformation, evenemangsinformation och trafikinformation. De ska också upplysa om att max tillåten tomgångskörning är 1 min. Genom att de är digitala är det lätt att uppdatera och hålla informationen aktuell.

Om detta har Eric Lundvall och Ingrid Vesterlund lämnat en motion som behandlades vid kommunfullmäktige 29 september. Förslaget togs emot positivt av flera partier, men återremitterades för att kompletteras med en kostnadsuppskattning. Vi räknar med att de digitala skyltarna ska spara pengar, eftersom det är kostsamt att hålla dagens analoga skyltar uppdaterade, och hoppas att förslaget går igenom när det tas upp på nytt.