Vi fortsätter träffas på zoom

Coronapandemin vill inte helt släppa greppet och vi fortsätter därför att till största delen träffas via Zoom. Tider för gruppmöten finns i kalendern. Hör av dig till gruppledare Carola Lidén om du vill vara med och inte redan har tillgång till länk.

På bilden syns Hushållningssällskapets hus, Köpmangatan 2, dit vi nu har flyttat vårt kontor och har tillgång till mötesrum och samlingslokaler. Håll utkik i kalendern efter möten och evenemang när vi kan börja träffas igen.