Nära och bra skolor för Luleå framåt

Se vår film om folkomröstningen. Rösta på alternativ 1 den 8 november.