Vi har lämnat in vårt budgetförslag

Samverkan Luleå består av Centerpartiet, Liberalerna, Sjukvårdspartiet och Kristdemokraterna. Vi agerar för ett lyssnande, inkluderande och öppet ledarskap. Nu har vi lämnat in vårt budgetförslag för 2021. Här är några axplock:

* Under 2021 se över om skolorna som lagts ned kan återstarta 2022.

* Kommunstabens funktioner behöver en total genomlysning. Vad bidrar till välfärden och vad gör det inte?

* Vi tillför personlig assistans 2500 tkr (2021), 3500 tkr (2022) resp. 4000 tkr (2023).

* Ytterligare tillskott med 5000 tkr till BUN och SOC 2021 och 2022.

* Ett nytt badhus skjuts på framtiden på grund av det ekonomiska läget.

Budgeten kommer att behandlas av kommunfullmäktige 27 oktober.