FÖRKROSSANDE SEGER FÖR FOLKINITIATIVET

21 488 röster på alternativ 1 - 92,4% !

Alternativ 1 stämmer väl överens med Centerpartiets närodlade politik, där vi vill fortsätta se skolor och förskolor i varierande storlekar lokaliserade där barnen bor. Vi känner att vi har gott stöd av Luleåborna för vår skolpolitik!