Gruppmöten 2021

Nu finns datumen för årets gruppmöten i kalendern: Kalender 2021

På grund av pågående Covid-19 epidemi hålls alla möten tills vidare på distans via Zoom. Kontakta gruppledare Carola Lidén eller ordförande Göran Nygen om du vill delta vid gruppmöte eller annat medlemsmöte och saknar inloggningsuppgifter.