Valmanifest 2022-2026: För luleås bästa

Bild

För Luleås bästa behövs ett ledarskap som är öppet, transparent och där medborgarna är delaktiga.

FÖR LANDSBYGDENS BÄSTA

 • Hela kommunen ska växa. Tillväxt och utveckling måste ske på landsbygden. 30% av kommunens invånare ska bo på landsbygden. Byggande ska ske där människor vill bo.
 • Utveckla företagande på landsbygden genom att upprätta en ny strategi för ökat företagande, starta en landsbygdsfond som underlättar etableringar, och dela upp kommunala upphandlingar för att mer närproducerat ska handlas.
 • Ta fram en livsmedelsstrategi för Luleå som utvecklar och uppmuntrar närproducerad mat, utvecklar jordbruket och ökar självförsörjningsgraden.
 • Infrastruktur, kommunikation och service ska fungera i hela kommunen.
 • Förbättra kommunal service som skolor och förskolor, samlingslokaler, kulturarrangemang och möjligheter till idrott.
 • 100 nya platser på boenden för äldre i byarna.

FÖR BARNENS BÄSTA

 • Skolor och förskolor ska finnas där barnen bor.
 • Alla förskolor och skolor i kommunen ska hålla hög kvalitet och vara jämlika. Vi tror på det fria skolvalet. Friförskolor och friskolor är en resurs som kompletterar och stärker den kommunala skolan.
 • Alla barn ska få undervisning utifrån sina egna förutsättningar så att alla lyckas i skolan.
 • Vi ska servera närodlad mat i skolan, så många barn som möjligt ska kunna gå eller cykla till skolan och våra skolor ska vara klimatsmart byggda.
 • Kulturskolan ska utvecklas och barn ska ha nära till idrott.

FÖR FÖRETAGENS BÄSTA

 • Verka för en sund balans mellan kommunal och privat verksamhet inom skola, vård och omsorg.
 • Uppmuntra till företagande, det är i de små företagen jobben skapas.
 • Tillsätt en företagsombudsman. Förbättra dialogen med företagarna.
 • Förändra de kommunala upphandlingarna så att lokala och mindre leverantörer får bättre förutsättningar att lämna anbud.
 • Höj servicenivån och tillgängligheten hos kommunen för en snabbare och enklare hantering av ärenden och tillståndsprocesser.

FÖR STADENS BÄSTA

 • Ta fram en träbyggnadsstrategi för en effektiv och hållbar utveckling av Staden.
 • Ta fram en trovärdig trafikplan för centrum som är anpassad till våra förutsättningar och vårt klimat.
 • Investera i en infrastruktur för att skapa en grön och tillgänglig stad.
 • Förädla gator och torg i dialog med fastighetsägarna, för en livaktig och skönare stad.
 • Hylla vattnet!

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.