Hemlig beredning tar besluten i Piteå

Informell beredning fattar beslut utan insyn

Efter att Marika Risberg (C) under Samhällsbyggnadsnämndens sammanträden, fått hänvisning till "ordförandeberedningens beslut", började hon undersöka vad den består av. Hon begärde ut minnesanteckningar ifrån ordförandeberedningens möten som hon efter en tid fick ta del av. Där stod att beredningen vid flera tillfällen fungerat som informell beslutsinstans. Bland annat har vägavstängningen på Nolia fått stöd i beredningen. Beredningen har även förespråkat förslaget om att bygga bostäder på jordbruksmark i Hortlax.

Marika säger att det i nämndens beslut ofta hänvisas till ordförandeberedningens där man tagit beslut eller fatta inriktningar. Tjänstemän uppfattar också att "det är där besluten fattas".

Efter att Marika efterfrågat minnesanteckningar, har sekreteraren fått sluta föra anteckningar. Nu ställer Centerpartiet via Marika en interpellation till kommunalrådet Stenberg för att få veta hur ordförandeberedningen fungerar vem som har valt ledamöterna, vad uppdraget är och vilken insyn medborgarna har i arbetet.