Årsmötet genomfört

Centerkretsen i Degerfors har haft sitt årsmöte på Berget i Degerfors. 

Vi hälsade Birgitta Pettersson, ordförande i Kulturcentrum Berget välkommen tillvårt möte. Vi fick en mycket intressant redogörelse hur föreningen fungerar och alla aktiviteter som pågår, allt som är på gång och mycket som är på planeringsstadiet. Det ska finnas något för alla åldrar på Berget.

Centerkretsen har diskuterat många frågor under året bl a skolskjutsar, äldreboenden, stöd
till Degerfors IF, loger på Stora Valla, ny översiktsplan och regionsammanslagning.

Till ordförande i Centerkretsen för 2017 valdes Birgitta Höijer. Övriga ledamöter är Ann Alvenfors, Christina Larsson, Barbro Vindahl, Anders Persson, Kalle Lichtermann och Tommy Karlsson.