Centerpartiet är emot delar av budgeten

Nu söker kommunen bidrag för att utveckla Fasaskogen. Men ansökan var inte helt friktionsfri, då ett parti var emot förslaget om husbilsparkering.

Kommunstyrelsen tog nyligen ställning till en ansökan om Lona-bidrag, lokala naturvårdssatsningar, på 145 000 kronor och från Hopajola med 50 000 kronor för att utveckla natur- och friluftsområdet Fasaskogen.

Fasaskogen ligger inom riksintresse för friluftsliv, Södra Kilsbergen, och blir alltmer populärt. Det har vid flera tillfällen varit fullt vid parkeringsplatsen vid Rönningshyttan.

Skräpigt tillhåll

Nu planerar man för en rad åtgärder, bland annat en större parkeringsplats men också hänvisning till husbilsparkering på några platser i området. ”Husbilar har blivit allt mer populära och ska hänvisas till trevliga platser i Fasaskogen”, lyder texten i ansökan.

Det var just den sistnämnda punkten som Centerpartiet hade ett och annat att säga om.

– Allemansrättens möjligheter gäller även där, att stå där över natten. Men man behöver inte hänvisa till att det finns ställplats för husvagn eller husbil. Även om där skulle finnas torrtoa, vilket jag inte vet om det gör, så är risken att man går ut i skogen istället. Dessutom kan där bli skräpigt i övrigt och ett tillhåll, för det ligger väldigt ostört, säger Birgitta Höijer (C) som dock inte fick gehör för sina synpunkter i kommunstyrelsen.

– Det är ett jättetrevligt ställe och därför ska vi vara rädda om platsen, så den inte blir överexploaterad. Börjar man hänvisa till husbilsplatser kan det snart komma önskemål om elplatser och allt möjligt. Däremot är en ordentlig parkering jättebra, så man inte står efter vägen, så det har jag inget alls emot, säger Höijer vidare.

Bro och leder

Det man också vill göra om man beviljas bidrag är en bro över Holmsjön/Örgiven, som ska göra befintliga vandringsleder mer sammanhängande och ta fram en Fasaskogsled, en kort och en lång, för att underlätta dagsturer i området. Även en cykelled ska tas fram.

Dessutom ska fler kunna hitta till Fasaskogen genom att man från kommunens sida tar fram en kommunikationsplan och uppdaterar kommunens hemsida med tydlig information.