Karlskoga lasarett: Var är de ansvariga?

Nu har vi under en längre tid flera gånger läst artiklar och insändare i olika dagstidningar om rådande situation på Karlskoga lasarett. Främst är de personalen själva som agerat, men även patienter, övriga medborgare och lite politiskt, främst från Degerfors. De som bär ansvaret för hur personalen mår, de som tar besluten och kan påverka, var är de – politikerna i regionen?

Det är brist på personal inom flera yrkeskategorier och underbemanningen innebär indragningar, vilket resulterat i färre vårdplatser. Personalen mår dåligt och säger upp sig, mycket för att de känner sig överkörda. En rörig ledning med otydliga riktlinjer för personalen och beslut som tas utan att det förankras med dem det gäller.

Som vi uppfattat är det främst inom länsklinikerna som personalen mår sämst och där de flesta uppsägningarna ägt rum. Vi kunde nyligen läsa om fyra barnmorskor som sagt upp sig. Vi vågar påstå att många av personalen inte kommer söka andra tjänster inom regionen utan söka sig till
andra aktörer, vilket innebär att det i längden blir en förlust för hela regionen, inte bara för Karlskoga.

För en tid sedan kunde vi läsa ett reportage om etik på Karlskoga lasarett. Det framställdes som att det är något som verkligen prioriteras och uppskattas av personalen. Det ger personalen möjlighet att reflektera och resonera med varandra om dilemman de har erfarenhet av eller kan stöta på inom vården.

Syftet som vi förstår är att man anser det viktigt med etik, dels för att det visats uppskattat av personalen, men också för att vinnarna blir patienterna. Patienterna som nästa gång kan vara du, din mamma, din bror eller en nära vän. Men för att personalen alltid ska kunna agera professionellt, för att de alltid ska kunna se varje patient och anhörig som unik, måste de själva också behandlas
utifrån en god etik. De måste känna sig betydelsefulla, viktiga och så vidare. Viktigt att etik finns med hela vägen, i alla led, uppifrån och ner.

Vi har flera gånger läst om att mycket centraliseras till Örebro. Man satsar på mycket ombyggnation och nybyggnation osv. Man får uppfattningen att mycket händer, att det finns planer, men vad dessa planer innebär och vilka som tar besluten är otydligt. Personalen, skattebetalarna och vi politiskt intresserade vill informeras, vi vill kunna påverka, framför allt vill vi ha svar på de frågor vi ställer.

Vi vill att ni som arbetsgivare – lyssnar på era arbetstagare, tar till er synpunkter, att ni agerar, att ni tänker långsiktig och är måna om en fungerande arbetssituation och välbefinnande för er personal!

Var är ni?

Birgitta Höijer
Per-Gunnar Bråtner
Centerpartiet i  Degerfors