MOTION OM SIMUNDERVISNING

Vi ser att ett stort antal elever inte når målet för simkunnigheten. För att minimera att man missar lektionstid, så föreslår vi att kommunen erbjuder möjlighet att åka till badhuset under höstlovet.

Därför yrkar vi på att: Degerfors kommun ska möjliggöra simundervisning för skolelever i åk 3 till 6 så att alla kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge och därigenom få godkänt betyg i idrott och hälsa i årskurs 6.


Degerfors 2017-11-06

Birgitta Höijer         Jan Johansson
Centerpartiet         Kristdemokraterna