Reservation mot avslut av annonsering

Yrkar att annonseringen ska vara kvar i tidningarna. Det är ett sätt att värna om demokratin! Alla har inte tillgång till dator, så att de på det sättet ta del av informationen när kommunfullmäktige har sina möten.

Med detta yrkande reserverar jag mig mot beslutet i dagens kommunstyrelse.

Birgitta Höijer
Centerpartiet
2017-12-043