Bra kommunikationer viktiga för ett levande län

Torbjörn Ahlin, oppositionsråd i Region Örebro län, besökte 26 april Åtorp i Degerfors kommun. Detta som ett led i kampanjen inför höstens val till regionfullmäktige, tidigare landstingsfullmäktige.

Att besöka Åtorp har blivit en tradition för Ahlin, som kampanjat utanför lanthandeln i Åtorp inför både senaste valet till Europaparlamentet och förra regionvalet.

- För oss i Centerpartiet är det viktigt att hela länet ska leva. Från Åtorp till Brevens Bruk. Från Ställdalen till Nydalen, säger Torbjörn Ahlin. Vi ser hela länet och vill ta vara på växtkraften i alla länets kommuner.

- Vi menar att det är viktigt med bra kommunikationer, som binder samman länets olika delar. Det behövs en utvecklad kollektivtrafik för miljösmarta resor, fortsätter Torbjörn Ahlin.

Han menar också att länet också behöver ett finmaskigt vägnät, eftersom bilen alltid kommer att behövas, både för personresor och varutransporter.

- Vad som dessutom behövs är mer av fossilfria bilbränslen. Detta för klimatets skull. Det bör satsas mer på biogas, ett klimatvänligt drivmedel som med fördel kan produceras här i länet, menar Ahlin. Satsa mer på klimatvänliga drivmedel i stället för att straffa ut bilen, som regeringen vill.

Under besöket i Åtorp kom Ahlin också in på frågan om sjukvården i länet: - Jag anser att det är viktigt att utveckla den nära sjukvården. Centerpartiet vill t ex att det inrättas äldrevårdsenheter vid vårdcentralerna i vårt län. T ex vill vi se en sådan vid vårdcentralen i Degerfors.

Angående situationen på Karlskoga lasarett sade Torbjörn Ahlin:
- Det ska vara möjligt att födas på Karlskoga BB under hela året.

Förfrågningar:

Torbjörn Ahlin, oppositionsråd (C), tel 073-8427454
 Emilia Molin, politisk sekreterare (C), tel 0720-20 09 77