Fullmäktige om annonsering och informationsskärmar

Centerpartiets Birgitta Höijer motsätter sig att annonsering i Nerikes Allehanda skulle upphöra.

- Jag vidhåller att annonseringen för våra fullmäktigemöten ska vara även i Nerikes Allehanda, så vi inte missgynnar deras prenumeranter i vår kommun, sa Birgitta Höijer.

- Sen yrkar jag också på att en skärm ska placeras även i Svartå och Åtorp för att informera när det är möten eller andra händelser i kommunen, förslagsvis i Svartå eller Åtorps skola.
För de har inte alltid möjlighet att åka in till Degerfors och vi ska ju vara miljövänliga då ska man inte behöva åka in till Degerfors för att läsa vad som händer i kommunen, sa Höijer vidare.

Jan Johansson (KD) yrkade bifall till Centerpartiets förslag, då de framhöll att informationen inte får begränsas var man bor i kommunen.