Vi vill ha kvar insynsplatserna

Vi i Centerpartiet i Degerfors tror på mångfald, att även små partier har en viktig plats i Degerfors kommun. Utan Centerpartiet hade förmodligen Svartå skola varit nerlagd nu. Att spara in på insyn har vi levt med under den senaste mandatperioden.

Utan något oppositionsråd och platser i nämndernas utskott är det svårt att få information så att besluten blir bra.
Men den här mandatperioden har oppositionsrådet jobbat tillsammans med Vänsterpartiet. Att lägga tid på politiken är intressant när man får bra information. Att vi inte har deltagit i diskussionerna kring ärendet i kommunstyrelsens arbetsutskott är naturligt eftersom vi inte har någon ledamot där. I förslaget finns också ytterligare nedskärningar i demokratin genom att dra ner antal ledamöter i de beslutande nämnderna. Det blir ytterligare neddragning i demokratin.
Mindre antal personer som ska sätta sig in i mer ärenden. Vi vill ha insynsplatserna kvar och inga minskningar av antal ledamöter i nämnderna.


Birgitta Höijer Ann Alvenfors
Centerpartiet Degerfors